Abonnementsbetingelser for institutioner

Forlaget Æsop og 101-ODENSE står bag hjemmesiden og spillene på hopombordspil.dk.

Abonnementsperiode
Abonnementsperioden er på 12 måneder. Abonnementet træder i kraft, når institutionen bestiller Kaptajn Karlsens Skibskiste, hvori der medfølger 12 måneders abonnement på spillet. Abonnementet er uopsigeligt i abonnementsperioden. Eventuelle prisstigninger kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Abonnementet bliver automatisk forlænget, når det første år er gået og der fremsendes en faktura med den gældende abonnementspris, som kan ses på www.forlaget-aesop.dk.

Opsigelse
Ønskes abonnementet opsagt skal det ske minimum 1 måned før abonnementets udløb, da
det ellers bliver automatisk forlænget. I tilfælde af opsigelse skal det ske ved at sende en
e-mail til support@101-odense.dk med institutionens oplysninger og en tilkendegivelse af, at I
ønsker at opsige abonnementet.

Abonnentens oplysninger
Abonnenten opgiver Institutionens navn, kontaktperson, adresse, telefon samt e-mailadresse ved bestilling af skibskisten. Disse oplysninger følger abonnementet på hopombordspil.dk.
Oplysningerne videregives ikke til andre parter, med undtagelse af institutionens navn som bruges i forbindelse med salg til private.

Omfang
Abonnementet på hopombordspil.dk omfatter adgang og brugsret til de spil og informationer, der findes på hjemmesiden. I forbindelse med videreudvikling vil indhold og funktioner i spillet og på hjemmesiden løbende kunne ændres uden varsel.

Abonnentens brugsret
Al tekst og andet materiale, herunder programmering og koder, er beskyttet af Lovbekendtgørelse om ophavsret. Alle rettigheder tilhører Forlaget Æsop eller dennes samarbejdspartnere.

Brugsretten omfatter retten til at vise indholdet fra hjemmesiden på de computere,
som brugeren benytter på institutionens adresse.

 

Det er også muligt at benytte App'en som kan hentes på en af nedenstående links:

Hent i App store

Android app on Google Play

 

Login til app'en er det samme som der bruges på hjemmesiden.

Enhver anden præsentation, eksemplarfremstilling og kopiering af hele eller dele af indholdet fra hjemmesiden er ikke tilladt uden særskilt skriftlig aftale med Forlaget Æsop eller 101-ODENSE.
Det er ikke tilladt at udlevere eller at bruge institutionens oplysninger til privat brug!

Abonnentens rettigheder og forpligtelser i disse abonnementsbetingelser kan ikke overføres til tredjemand. Abonnenten er ansvarlig for al brug af hjemmesiden og forpligter sig til at sørge for, at den enkelte bruger bliver gjort bekendt med brugsretten, som følger denne aftale.

Opkopling – tekniske forhold
Abonnenten forpligter sig til at opbevare sit password på en sådan måde, at det ikke bliver gjort tilgængelige for uvedkommende. Det er således ikke tilladt at lægge sit password ud på egen hjemmeside eller lignende.

Abonnenten har ansvar og risiko for egne computere, programmer, netværksløsninger samt andet nødvendigt udstyr, der kræves for at få adgang til hjemmesiden.

Forlaget Æsop og 101-ODENSE er ikke ansvarlig for, at hjemmesiden er kompatibel med eventuelle ændringer i abonnentens systemprogrammer, netværk mv.

Hjemmesiden vil normalt være tilgængelig 24 timer i døgnet, dog ikke i skolernes ferier. Driftsforstyrrelser kan imidlertid forekomme på grund af vedligeholdelse eller andre tekniske forhold. Hvis driftsforstyrrelser medfører, at hjemmesiden er utilgængelig for abonnenten i en sammenhængende periode på minimum 24 timer uden for en skoleferie, kan abonnenten kræve forholdsvis forlængelse af abonnementet svarende til den tid, hvor hjemmesiden har været utilgængelig.

Abonnentens misligholdelse
Hvis man som abonnent misligholder sine forpligtelser, kan abonnementsaftalen hæves med umiddelbar virkning.

Ansvarsbegrænsning
Forlaget Æsop og 101-ODENSE er ikke i noget tilfælde overhovedet ansvarlig for følgeskader, direkte eller indirekte tab som følge af abonnentens brug af abonnementet.Al kontakt vedr. spillet/hjemmesiden skal ske til: 101-ODENSE - Bøllemosegyden 78 - 5491 Blommenslyst - 66 166 101 - CVR 25455703